وطنی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
mahdi
Last Name: 
vatani
Gender: 
M