طراحی و ساخت قطعه قابل حمل برای تشخیص و هشدار پایان انواع ژل الکتروفورز

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم زیستی
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

غفاری

فارسی
نام: 
زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران

افتخاری طرقی

فارسی
نام: 
زینب
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران