سلول های خورشیدی پروسکایت

Perovskite Solar Cells
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
34
سال: 
1399
بخش رقابت: 
خارجی
کشور: 
سوئیس
زمینه علمی: 
مواد، متالورژی و انرژی های نو
ماهیت: 
مواد، متالورژی و انرژی های نو
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

Nazeeruddin

فارسی
نام: 
Prof. Mohammad
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Prof. Mohammad
Last Name: 
Nazeeruddin
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
34
Year: 
2021
Country: 
switzerland
Field: 
Materials, Metallurgy and New Energies