دليري رضاقلي قشلاقي

فارسی
نام: 
عباس
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی هوافضا
گرایش: 
آئرودینامیک
English
Name: 
abbas
Last Name: 
daliry
Gender: 
M