طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2236
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامهsort descending کلمات کلیدی
161 طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های داخلی ایران مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات پژوهش‌های‌توسعه‌ای سوم PDF icon 28- 49.pdf
162 گالکتین ها در سلامت و بیماری جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی تایوان علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 28- 54.pdf
163 توسعه روش‌های درمانی برای درمان‌ بیماری‌های نورو دژنراتیو جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی شیلی زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 28- 55.pdf
164 ریاضیات برای تصویربرداری جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی تونس علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 28- 57.pdf
165 استفاده از ذخایر ژنتیکی گیاهی در بیوتکنولوژی در جهت توسعه کشاورزی پایدار جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی ژاپن کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 28- 58.pdf
166 آزمایشگاه روی تراشه فناوری مورد استفاده در شیمی تجزیه و علوم زیستی کاربردی جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی سوئیس برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 28- 56.pdf
167 مواد چند فرویی با کاربری دریافت انرژی خورشیدی جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی ایتالیا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 28- 59.pdf
168 توسعه مواد و پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی دمای بالا در صنایع پیشرفته جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی آلمان مواد،متالورژی و انرژی‌های نو پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 28- 60.pdf
169 ژنهای سازگاری نسبی جدید در انسان (کشف تا کاربرد بالینی) جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 ایرانیان مقیم خارج فرانسه زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 27- 60.pdf
170 موشک انداز ضد زره ذوالفقار جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 27- 54.pdf
171 پیشبرد مرزهای دانش در جراحی مغز و اعصاب در جهان و تلاش در ارتقای این دانش در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 ایرانیان مقیم خارج آلمان علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 27- 40.pdf
172 نانو اسیلاتور میکرو موج اسپینترونیکی با مواد ناهم‌سانگرد جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 27- 41.pdf
173 طراحی و ساخت سیستم انتقال نوری STM جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 27- 43.pdf
174 کسب دانش فنی و راه‌اندازی خط تولید پیمانه‌گرهای با جابجایی مثبت جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های داخلی ایران تجاری سازی برگزیده موفق در تولید ملی اول PDF icon 27- 57.pdf
175 دستیابی به فناوری دیود سالیتانی بر پایه پیوند جوزفسون جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 27- 42.pdf
176 توسعه فناوری‌های نوین در تکثیر و پرورش درختان گردو جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 27- 49.pdf
177 شبیه ساز کامل متحرک هواپیمای ایران 140 جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های داخلی ایران هوا فضا پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 27- 44.pdf
178 ماهیت ترمودینامیکی نیروی گرانش جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 27- 47.pdf
179 طراحی و ساخت ناو شکن جماران جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های‌توسعه‌ای دوم PDF icon 27- 46.pdf
180 تحلیل و طراحی معماری‌های کارا با توان مصرفی پایین مبتنی بر شبکه تراشه جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 ایرانیان مقیم خارج آمريکا برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 27- 61.pdf

Pages