توسعه مواد و پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی دمای بالا در صنایع پیشرفته

Material and coatings based solutions for protection against high temperature corrosion in advanced technologies
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
28
سال: 
1393
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
آلمان
زمینه علمی: 
مواد،متالورژی و انرژی‌های نو
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شوتز

فارسی
نام: 
مایكل یوهانس
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Michael Johannes
Last Name: 
Schutze
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
28
Year: 
2015
Section: 
Foreign
Country: 
Germany
Field: 
Materials and Metallurgy 
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

شوتز

فارسی
نام: 
مایكل یوهانس
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Michael Johannes
Last Name: 
Schutze
Gender: 
M