آزمایشگاه روی تراشه فناوری مورد استفاده در شیمی تجزیه و علوم زیستی کاربردی

“Lab on Chip” technology for use in analytical chemistry and applied biosciences
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
28
سال: 
1393
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
سوئیس
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مانز

فارسی
نام: 
آندریاس
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Andreas
Last Name: 
Manz
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
28
Year: 
2015
Section: 
Foreign
Country: 
Switzerland
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

مانز

فارسی
نام: 
آندریاس
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Andreas
Last Name: 
Manz
Gender: 
M