کسب دانش فنی و راه‌اندازی خط تولید پیمانه‌گرهای با جابجایی مثبت

Know-how and production of positive displacement flowmeters
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
تجاری سازی
ماهیت: 
برگزیده موفق در تولید ملی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فرقدانی چهارسوقی

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Masoud
Last Name: 
Farghadani
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Commercialization
Category: 
The Laureate achievement in national production
Rank: 
First
Researcher(s): 

فرقدانی چهارسوقی

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Masoud
Last Name: 
Farghadani
Gender: 
M