برگزیدگان

نمایش 1 تا 20 از 2865
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگی جنسیتsort descending کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح
1 3439 سنیبه زنجری زن 1593 نگرش نو بر تاریخ ادبیات ایران و جهان جشنواره جوان خوارزمی 6
2 4142 معصومه شیری زن 2058 تبدیل خودکار به فازمتر جشنواره جوان خوارزمی 18
3 4788 عطیه ضیغمی زن 409 تلفیق نگاره‌های شرقی با هنر تصویرگری نو جشنواره جوان خوارزمی 18
4 4201 نجمه رضایی بلان زن 2100 در اوج غم لبخند بزن جشنواره جوان خوارزمی 19
5 3471 مهسا فغفوریان زن 1617 آسفالت گلس بید جشنواره جوان خوارزمی 7
6 3557 مرضیه آژنگ زن 1670 عناصر تصویری در حجاری ، گچ‌بری و نقاشی‌های قلعه چالشتر جشنواره جوان خوارزمی 8
7 4952 حدیث حسن‌زاده زن 4982 آنگونه که یاری می کنی یاری می‌شوی(حضرت علی(ع)) جشنواره جوان خوارزمی 21
8 3761 فرشته فخری راینی زن 1804 فرآیند حل مسئله در قرآن جشنواره جوان خوارزمی 11
9 3144 یی فانگ تسای زن 1412 نقش ناقلین NRT1 در انتقال و پبام رسانی نیترات جشنواره بین المللی خوارزمی 29
10 4523 سمیه کاظم نژاد زن 221 طراحی و ایجاد بافت مهندسی شده کبد از منشا سلولهای بنیادین مزانشیمی مغز استخوان انسانی بر روی داربست سه بعدی نانو الیاف زیست سازگار جشنواره جوان خوارزمی 10
11 4462 فرشته معتمد زن 166 وقت لطیف شن جشنواره جوان خوارزمی 7
12 3793 مینا پلمه  زن 1827 طرز تشخیص اوره افزوده به شیر  جشنواره جوان خوارزمی 12
13 3203 یلدا بحرینی زن 1454 فیل و فنجان جشنواره جوان خوارزمی 2
14 3176 الهام مودودی زن 1440 مردم شناسی تایباد جشنواره جوان خوارزمی 1
15 3938 زهرا یزدانبخش زن 1917 بیداری اسلامی جشنواره جوان خوارزمی 14
16 4394 مهدیه اسدی زن 120 بررسی فون کنه‌های آبزی Acari Hydracarina در شهرستان کرمان جشنواره جوان خوارزمی 6
17 4337 محبوبه الهیاری زن 78 برآورد سن و وزن جنین بر پایه سونوگرافی طول استخوان ران جشنواره جوان خوارزمی 4
18 3380 الهام احمدی زن 1558 دستگاه نمره چشم جشنواره جوان خوارزمی 6
19 4083 پریسا میرجانی زن 2013 سرایی در دل کویر جشنواره جوان خوارزمی 16
20 2275 صدیقه کهریزی زن 573 انحراف سنج لگن، لوردزیمتر الکتریکی پرتابل،لوردزیمتر کامپیوتری جشنواره بین المللی خوارزمی 5

Pages