مجموعه عکس " نگاه ساده من"

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
19
سال: 
1396
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
-
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کاویانی

فارسی
نام: 
نگین
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شیراز