استخراج و تخلیص کلاژن (پوست مصنوعی)

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1378
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
-
ماهیت: 
-
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دارایی نژاد

فارسی
نام: 
راحله
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شيراز

منصورآبادی

فارسی
نام: 
سارا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شيراز