برگزیدگان

نمایش 61 تا 80 از 3032
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort ascending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح کشور
61 5041 ناصر گلستانی مرد 5049 طبقه بندی فضاهای کوانتومی و تقارن های آنها جشنواره جوان خوارزمی 22 ایران
62 3848 محمدعلی گلستانه مرد 1856 فوتبالیست یک به یک جشنواره جوان خوارزمی 13 ایران
63 4765 هیمن گل پیرا مرد 391 توسعه نرم افزار معادل سازی دینامیکی شبکه‌های توزیع فعال جشنواره جوان خوارزمی 17 ایران
64 5269 مرتضی گل محمدی مرد 5277 دستیابی به دانش فنی و تولید ارقام متحمل و مقاوم به بیماری جاروک لیموترش جشنواره بین المللی خوارزمی 35 ایران
65 4993 فرهاد گل محمدی مرد 4996 سنتز مواد اولیه رادیو داروهای پپتیدی جشنواره بین المللی خوارزمی 33 ایران
66 4541 سینا گل افشان مرد 236 افزایش بیوسنتز گلیکوزیدهای قلبی دیژیتوکسین در گل انگشتانه Digitalispurourea بر روی دهلیز ایزوله شده موش‌های صحرایی جشنواره جوان خوارزمی 10 ایران
67 4089 فرید گزانی مرد 2018 بررسی زاویه تماس قطره آب در سطوح آب دوست و غیرآب دوست جشنواره جوان خوارزمی 17 ایران
68 2672 صنایع شهید ستاری گروه صنایع مهمات سازی و متالورزی حقوقی 953 طراحی و تولید گلوله توپخانه 130 میلیمتری حامل جشنواره بین المللی خوارزمی 18 ایران
69 2549 گروه صنایع تسلیحاتی حقوقی 834 فن آوری افزایش استحکام لوله های جدار ضخیم جشنواره بین المللی خوارزمی 13 ایران
70 2533 گروه صنایع تسلیحاتی حقوقی 818 راکت انداز 16 لول کوتاه دریایی جشنواره بین المللی خوارزمی 13 ایران
71 2209 گروه صنایع الکترونیک مخابرات حقوقی 512 پیک DT-140 جشنواره بین المللی خوارزمی 3 ایران
72 2607 ابوالقاسم گرجی مرد 888 پژوهش در فقه و مبانی حقوق اسلامی جشنواره بین المللی خوارزمی 16 ایران
73 3437 خدیجه گرامی‌زاده زن 1593 نگرش نو بر تاریخ ادبیات ایران و جهان جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران
74 2489 عبداله گرائیلی کرپی مرد 775 دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی فشار قوی جشنواره بین المللی خوارزمی 12 ایران
75 3158 کاترینا گاوس زن 1426 تصویربرداری تک سلولی از سیگنالینگ سلول T جشنواره بین المللی خوارزمی 31 استرالیا
76 2506 حسن کی‌ارسلان مرد 792 طراحی و ساخت سیستم های اتوماسیون خطوط تولید لوله های فولادی جشنواره بین المللی خوارزمی 12 ایران
77 3495 محمد کیومرثی مرد 1629 کارگر کمکی جشنواره جوان خوارزمی 7 ایران
78 3164 امیرحسین کیوان‌پور مرد 1432 بیضی نگار جشنواره جوان خوارزمی 1 ایران
79 3813 شراره کیوان‌فر زن 1841 خلقت عجیب (پژوهشی میان رشته‌ای با رویکرد مردم شناختی در مورد شتر) جشنواره جوان خوارزمی 12 ایران
80 4410 امیر حسین کیوانپور مرد 130 دستگاه درک اصوات از طریق حس لامسه برای ناشنوایان مطلق جشنواره جوان خوارزمی 6 ایران

Pages