طرح ها

نمایش 2181 تا 2191 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
2181 دستگاه اتوماتیک تفکیک و بوجاری آئرودینامیکی پسته جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی اختراع دوم PDF icon 3- بوجاری پسته.pdf
2182 استفاده از انرژی اتمی ، نئوژنتیک و بیوتکنولوژی برای حل مشکلات عمده در زمینه های غذایی و کشاورزی جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های خارجی پاکستان کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده دوم PDF icon 8- Khushnood siddique.pdf
2183 سنتز و فرموله کردن فرمون کرم سیب جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقات کاربردی سوم مشترك PDF icon 11-42.pdf
2184 تحقیقات کاربردیکنترل بیولوژیک و تلفیقی آفات باغ های سیب مشهد جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقات کاربردی سوم مشترک PDF icon 11-41.pdf
2185 دستیابی به ارقام بادام دیر گل و مرغوب از طریق به نژادی جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقات کاربردی سوم Image icon 9- چایچی.jpg
2186 تکثیر و تولید انبوه قلمه های نیمه خشبی زیتون در کشور جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  تحقیقات کاربردی سوم PDF icon 12-28.pdf
2187 طراحی و ساخت ماشین ریشچه کار چغندرقند جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی  ابتکار سوم PDF icon 11-46.pdf
2188 ساخت گره زن بیلر جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران کشاورزی  ابتکار سوم PDF icon 10-39.pdf
2189 آبخوان داری جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران کشاورزی  تحقیقات کاربردی دوم PDF icon 10-24.pdf
2190 معرفی یک رقم جدید گندم بنام نیک نژاد جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران کشاورزی  تحقیقات کاربردی سوم PDF icon 10-31.pdf
2191 طراحی و ساخت کودپاش سانتریفوژی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار دوم PDF icon 1- قمری ساعی.pdf

Pages