طرح ها

نمایش 61 تا 80 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سالsort descending بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
61 طراحی، ساخت و تولید تسمه نقاله جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  مکانیک ابتکار اول PDF icon 3- تسمه نقاله.pdf
62 طراحی و ساخت کانال کن بهمن - ساخت خمپاره اندازه 120 میلیمتری جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  صنایع دفاعی ابتکار دوم PDF icon 3-کانال کن بهمن.pdf
63 مجتمع 5: موشک زمین به زمین با برد 145 کیلومتر جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  تحقیق اول PDF icon 3- مجتمع 5.pdf
64 مجموعه طرحها: پایلوت پلنت RPHT و واحد تولید DN جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  ابتکار دوم PDF icon 3- مجموعه طرحها دانشگاه امام حسین.pdf
65 سیستم تعیین موقعیت جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر تحقیق اول PDF icon 3- سیستم تعیین موقعیت.pdf
66 فرستنده 500 وات تلویزیونی باند VHF-3 جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار دوم PDF icon 3-شرکت تکتا.pdf
67 دست سیبرنتیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران مهندسی پزشکی  تحقیق اول PDF icon 3-دست سیبرنتیکی.pdf
68 تولید فولاد از مذاب چدن جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد  ابتکار دوم PDF icon 3-متالوزی رازی.pdf
69 سیستم رمز انتقال متن سلمان و مجموعه چند طرح جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  تحقیق دوم PDF icon 3- انتقال متن سلمان.pdf
70 تبدیل موتور گازوئیلی اتوبوس به گازسوز جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار سوم PDF icon 3-سواد کوهی.pdf
71 طرح متین جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  صنایع دفاعی تحقیق دوم PDF icon 3- طرح متین.pdf
72 فارسی نمودن پایانه کامپیوتری آی. بی.ام جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار سوم PDF icon 3-فارسی نمودن.pdf
73 تحقیق و توسعه ساختمانهای پوسته در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران مکانیک  تحقیق دوم PDF icon 3-مهدی فرشاد.pdf
74 ماشین تمام اتوماتیک سنگ محور زن جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 3-زرستونیا.pdf
75 تعیین ساختمان مولکولی مواد طبیعی موجود در گیاهان بومی ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران علوم پایه  تحقیق دوم PDF icon 3-روستائیان.pdf
76 مجموعه چند طرح از شرکت فرآیندهای گیاهی : پایلوت نشاسته سیب زمینی و برنج، نشاسته قلیایی، نشاسته اکسید شده جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی ابتکار سوم PDF icon 3- پیروز میزبان.pdf
77 سنتز ساختمانهای جدید ارگانوسیلیکون جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران علوم پایه تحقیق دوم PDF icon 3-ارگانو سیلیکون.pdf
78 روش جدید برای اندازه گیری فعالیت آنزیم کراتین فسفوکنیاز جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی اختراع اول PDF icon 3-امین لاری.pdf
79 تعقیب کننده هدف تلویزیونی جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق سوم PDF icon 3-رفان.pdf
80 دستگاه اتوماتیک تفکیک و بوجاری آئرودینامیکی پسته جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی اختراع دوم PDF icon 3- بوجاری پسته.pdf

Pages