فرشاد

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران
گرایش: 
مکانیک ساختمان
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Farshad
Gender: 
M