تبدیل موتور گازوئیلی اتوبوس به گازسوز

Converting bus gasoline engine to gas engine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سوادکوهی

فارسی
نام: 
لطف‌الله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Lotfollah
Last Name: 
Savadkoohi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

سوادکوهی

فارسی
نام: 
لطف‌الله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Lotfollah
Last Name: 
Savadkoohi
Gender: 
M