فرستنده 500 وات تلویزیونی باند VHF-3

VHF Band III TV transmitter (500W)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
شرکت تکتا
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
IRIB -Takta Co.
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
شرکت تکتا
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
IRIB -Takta Co.
Gender: 
Organization