طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2225
ردیف عنوان جشنواره دورهsort ascending سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 نقش حفاظتی ویتامینهای ایی و سی و سلنیوم بر روی بیماری ها در انسان و حیوان جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های خارجی ترکیه زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 25-63.pdf
162 شبکه سامانه آنتن‌های ماهواره‌ای ثابت و سیار با قابلیت تنظیم خودکار بر روی ماهواره‌های GSO جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-50.pdf
163 نقش محوری در ایجاد نظریه نواری اتصال کوردینانسی جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های خارجی سنگاپور فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 25-64.pdf
164 دستگاه تست شتاب سنج جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-48.pdf
165 سنتز و طراحی ایمپدانس‌های شبیه‌سازی شده، نوسان سازهای سینوسی و پالایه‌های آنالوگ با استفاده از بلوک‌های ساختاری مدار الکترونیک نوین جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های خارجی هند برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 25-65.pdf
166 سامانه سلاح موشکی قائم جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-49.pdf
167 جریان جابجایی در اثر گرادیان حرارت و غلظت در یک محفظه شیب دار پر شده از محیط متخلخل تحت شرایط مرزی حرارتی و غلظت مختلف جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های خارجی لبنان مکانیک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-66.pdf
168 طراحی و ساخت مغناطومتر گرادیان میدان متناوب 2 تسلا با قابلیت آنالیز FORC جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-51.pdf
169 کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ ژرم پلاسم درختان میوه کشورهای در حال توسعه جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های خارجی اسپانیا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-67.pdf
170 ترکیب بازدارنده رسوب آسفالتین در مخازن نفت جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 25-36.pdf
171 طراحی و تولید موشک قیام جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های توسعه‌ای اول PDF icon 25-53.pdf
172 سیستم نمکزدایی (آب شیرین کن) با استفاده از خاصیت اسموز معکوس جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های خارجی اردن مکانیک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-68.pdf
173 سنتز و بررسی خواص پلی یورتانهای زیست تخریب پذیر بر پایه پلی ساکاریدها جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 25-37.pdf
174 مانیتور آریا (قابل حمل، با قابلیت اندازه‌گیری مولتی گاز آنالایزر به همراه (ARC) جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 25-55.pdf
175 رادار مطلع الفجر 2 جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 25-38.pdf
176 تحقیقات و ساخت موشک شاهین جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های‌توسعه‌ای دوم PDF icon 25-54.pdf
177 طراحی و ساخت موشک سجیل جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 25-39.pdf
178 الکتروریس صنعتی جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران فناوری نانو پژوهش‌های‌توسعه‌ای سوم PDF icon 25-57.pdf
179 رادار آرایه فازی نجم 802 جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 25-40.pdf
180 توسعه دانش فنی و تولید گرید لوله رندوم کو پلیمر پروپیلن ویژه مصارف انتقال آب سرد و گرم جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های‌توسعه‌ای سوم PDF icon 25-56.pdf

Pages