برگزیدگان

نمایش 261 تا 280 از 2889
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort descending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح
261 3339 امیر اسلامی مهرجردی مرد 1537 ژاکارد کامپیوتری جشنواره جوان خوارزمی 5
262 3267 امیر اسلامی مهرجردی مرد 1494 اسکنر سه بعدی (3-D Scaner) جشنواره جوان خوارزمی 4
263 2784 محمد علی اسلامیان مرد 1059 ساخت و خودکفایی در انواع گیرنده‌های تلویزیون دیجیتال (ماهواره‌ای، زمینی، کابلی) جشنواره بین المللی خوارزمی 22
264 3026 حنفی اسماعیل مرد 1294 استفاده از اسیدهای چرب روغن نخل به عنوان مواد افزودنی نوین به کائوچو جشنواره بین المللی خوارزمی 13
265 4650 محمد رضا اسماعیل یزدی مرد 319 با بال شوق جشنواره جوان خوارزمی 13
266 3540 علیرضا اسماعیلی مرد 1657 استحصال تخم هندوانه جشنواره جوان خوارزمی 7
267 2820 حمید اسماعیلی مرد 1094 تولید نقشه‌ با مقیاس 1:10000 با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و نقشه عکس 1:5000 از تصاویر دوربین رقومی جشنواره بین المللی خوارزمی 24
268 2175 مرتضی اسماعیلی مرد 478 ماده جلب کننده حشرات نر پروانه کرم خراط جشنواره بین المللی خوارزمی 1
269 3705 مرضیه اسماعیلی زن 1768 شعر: نبض سیاوش جشنواره جوان خوارزمی 10
270 4019 مریم اسماعیلی زن 1965 مجموعه شعر (هوا بوی شعر می‌دهد) جشنواره جوان خوارزمی 15
271 4150 محمدمهدی اسماعیلی باغینی مرد 2063 طراحی و ساخت لیوان کاهش سریع‌ دمای نوشیدنی‌های داغ جشنواره جوان خوارزمی 18
272 3731 بهاره اسماعیلی گل افشانی زن 1785 ترمز اتوماتیک بالابرهای صنعتی و نفربر جشنواره جوان خوارزمی 11
273 3778 مروارید اسماعیلی  زن 1816 زاویه‌سنج دیجیتال جشنواره جوان خوارزمی 12
274 4015 صادق اسماعیل‌زاده مرد 1962 تهیه نانو حفره کربنی با استفاده از گیاه ذرت جشنواره جوان خوارزمی 15
275 5067 مباركه اسمعیلی آبدر مرد 5100 دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی خودرو جشنواره جوان خوارزمی 22
276 2420 فرامرز اسمعیلی سراجی مرد 708 طراحی و ساخت فیبر نوری با پاشندگی انتقال یافته جشنواره بین المللی خوارزمی 10
277 3127 مهد اسپوان سالیت مرد 1395 سیستم‌های تهیه و ارزیابی کامپوزیت‌های ترموپلاستیک تقویت شده بوسیله کنف جشنواره بین المللی خوارزمی 26
278 3068 جان راجر اسپیکمن مرد 1336 علل و نتایج دگرگونی در بیوانرژتیک (متابولیسم انرژی) جشنواره بین المللی خوارزمی 18
279 3510 سمانه اسکندری زن 1637 روبات شیشه پاک کن جشنواره جوان خوارزمی 7
280 3985 علی‌رضا اسکندری مرد 1947 نرم افزار آواسنج جشنواره جوان خوارزمی 15

Pages