اسکنر سه بعدی (3-D Scaner)

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1381
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
-
ماهیت: 
-
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دشتی رحمت آبادی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد

اسلامی مهرجردی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد

اسعدی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد