شبیه سازی رایانه‌ای حرکت چند جرم در فضا بر اثر نیروی گرانش

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1387
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فیزیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

منتظری نمین

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

اسلامی

فارسی
نام: 
محمدعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

محقق

فارسی
نام: 
حسام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران