دستگاه فرمان صوتی (کنترل صوتی) وسایل خانه (قابل استفاده برای افراد سالم و جامعه معلولین)

Voice control of home appliances for everybody and disabled
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
7
سال: 
1384
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپيوتر 
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسلامی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
53
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Eslami
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
7
Year: 
2005
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

اسلامی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
53
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Eslami
Gender: 
M