ژاکارد کامپیوتری

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
5
سال: 
1382
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
-
ماهیت: 
-
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

واعظ پور

فارسی
نام: 
سید یحیی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد

اسعدی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد

اسلامی مهرجردی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد

زنبق

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد

دشتی رحمت‌آبادی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد