طرح ها

نمایش 141 تا 160 از 2191
ردیف عنوانsort descending جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
141 اسپیرومتر و سیستم تستر – کالیبراتور آن جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 21.jpg
142 اسکلت خارجی غیرفعال برای کاهش مصرف انرژی و تاخیر خستگی در عضلات مفصل ران در هنگام دویدن جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر  نوآوری سوم PDF icon 20-J- 18.pdf
143 اسکن مافوق صوت جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-54-a.jpg
144 اسکنر سه بعدی (3-D Scaner) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-53-a.jpg
145 اسکنر سه بعدی و فرز سه محور (هوشمند ) جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش پژوهان ایران مکانیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 9-j- 29.pdf
146 اسیلوسکوپ حافظه دار – شبکه برای کمودر 64 جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی سوم Image icon 7- دانش آموزی 2 -.jpg
147 اصل هولوگرافی و کاربرد آن در کیهان شناسی جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 20-15.pdf
148 اصلاح آنزیومتروپی در عینک جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-43-B.jpg
149 اصلاح ساختار سیلیکون با پرتو یونی جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های خارجی قزاقستان فناوری نانو برگزیده دوم Image icon 14-45.jpg
150 اصلاح سطح و اتصال عرضی الاستومرها با استفاده از تابش دهی با باریکه الکترونی جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های خارجی هند فناوری‌های شیمیایی برگزیده اول
151 اصلاح و معرفی اولین نخود مقاوم به سرما و یخبندان در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 28- 43.pdf
152 اصلاح گندم‌ نا‌ن‌ در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی هند کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده اول
153 اطلس معادن سنگ های تزئینی و نمای ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 طرح های داخلی ایران عمران پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 18-75.jpg
154 اعتباریابی، روا سازی و هنجاریابی آزمون هوش سه گانه استربندگ جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش آموزی ایران  علوم اجتماعی - سوم PDF icon 9-j- 86.pdf
155 اعداد p تایی جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران ریاضی - سوم Image icon 12-j-79.jpg
156 افزايش نرخ قابل حصول کانال‌هاي تداخلي به کمک روش همسونهي تداخل بدون دسترسي به ضرايب کانال‌هاي مخابراتي جشنواره جوان خوارزمی 21 1398 دانش پژوهان ايران برق و کامپیوتر نواوري دوم PDF icon johnny.pdf كانال- مخابرات-
157 افزایش بیوسنتز گلیکوزیدهای قلبی دیژیتوکسین در گل انگشتانه Digitalispurourea بر روی دهلیز ایزوله شده موش‌های صحرایی جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 10-j- 35.pdf
158 افزایش دهنده ظرفیت خطوط STM-1 جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر ابتکار سوم PDF icon 13-j- 45.pdf
159 افزایش سیستمهای امنیتی بانکهای ایران جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-54-b.jpg
160 افزایش طول عمر آسترنسوز پاتیلهای فولادسازی با استفاده از نسوزهای جدید MgO-C جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد پژوهش‌های توسعه‌ای دوم Image icon 18-63.jpg

Pages