استفاده از پلاستیکهای بازیافتی . جایگزین ظروف گران قیمت کشت بافت گیاهی

Using recycling plastics Instead expensive plant tissue culture containers
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
7
سال: 
1384
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبيعی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حدادی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
زابل
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
زیست شناسی
گرایش: 
علوم گیاهی
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Haddadi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
7
Year: 
2005
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

حدادی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
زابل
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
زیست شناسی
گرایش: 
علوم گیاهی
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Haddadi
Gender: 
F