حدادی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
زابل
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
زیست شناسی
گرایش: 
علوم گیاهی
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Haddadi
Gender: 
F