طرح ها

نمایش 101 تا 120 از 2191
ردیف عنوانsort descending جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
101 ارتقاء عمر چرخ قطار با استفاده از بهینه سازی پارامترهای تعمیری جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش پژوهان ایران مکانیک پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 14-j- 37.pdf
102 ارتقاء نفت سنگین جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های خارجی مکزيک فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 29- جرج آنچیتا.pdf
103 ارتقای استحکام فولاد دوفاز با شکل پذیری بالا جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران متالورژی و مواد پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 18-j-16.pdf
104 ارتقای دستگاه آزمایش دینامیک خاک در درجات مختلف اشباع جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران عمران نوآوری سوم PDF icon 18-j-24.pdf
105 ارتقای سامانه اتو آنالایزر موجود با هدف افزایش امنیت و دقت تجهیزات جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر طرح‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 18-j-19.pdf
106 ارزشیابی استقامت خاکهای رسی در زلزله جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 ایرانیان مقیم خارج نروژ عمران _ برگزيده PDF icon 11-51.pdf
107 ارزیابی تاریخچه تراکمی و رابطه آن با برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی در بعضی از خاک‌های استان اصفهان جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبيعی دانشجویی - دکتری دوم Image icon 5-j-20.jpg
108 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت با استفاده از مدل سلامت عمومی سیستم جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار سوم PDF icon 16-21.pdf
109 از برون به درون جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران هنر - سوم Image icon 7-j-62.jpg
110 از تحقیق تا تولید ایزوسورباید دی نیترات جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی تحقیق سوم Image icon 6- نجف تومرائی.jpg
111 از حلب تا نشابور جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش آموزی ایران زبان وادبیات فارسی - دوم PDF icon 17-j- 58.pdf
112 از درمان کودکان تا پیشگامان پزشکی شخصی- اتحاد بین المللی برای کودکان مبتلا به بیماری های نادر سیستم ایمنی بدن جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های خارجی آلمان علوم پزشکی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 29- کریستوف کلاین.pdf
113 از زمین تا آسمان جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - سوم PDF icon 13-j- 64.pdf
114 از مهر تا مهراز: برآورد شدت تابش آفتاب ومیزان مهرو قهرآن بر روی سطوح ساختمان در شهرهای ایران ومعماری از نگاه آفتاب جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران هنر و معماری پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 10-j- 23.pdf
115 از نیما تا امروز جشنواره جوان خوارزمی 11 1388 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم Image icon 11-j-87.jpg
116 از پژوهش تا تولید لاک های عایق صنعتی جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  تحقیق دوم PDF icon 4- سهراب ادیب.pdf
117 از چشم‌های آینه شاید زلال تر جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 13-j- 109.pdf ادبیات منظوم
118 اسباب بازی فکری برای کودکان نابینا جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روان شناسی - سوم Image icon 16-j-83.jpg
119 استارت هیدرولیکی جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش آموزی ایران مکانیک پژوهش‌های توسعه‌ای سوم Image icon 8-j-74.jpg
120 استحصال آزمایشگاهی کانتاگزانتین به روش پیوسته جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش پژوهان ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 16-j- 26.pdf

Pages