ارائه راهکارهای مهندسی برای ترمیم بافت‌ها و اندام‌های آسیب دیده

Providing engineering solutions to regenerate damaged tissues and organs
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مظفری

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Masoud
Last Name: 
Mozafari
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
20
Year: 
2018
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

مظفری

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Masoud
Last Name: 
Mozafari
Gender: 
M