ارتقاء عمر چرخ قطار با استفاده از بهینه سازی پارامترهای تعمیری

Life improvement of steel wheel by optimization of repair parameters
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صالحی

فارسی
نام: 
سید میعاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Seyed Miaad
Last Name: 
Salehi
Gender: 
M

صالحی

فارسی
نام: 
میر حامد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
هوافضا
گرایش: 
آیرودینامیک
English
Name: 
Mir Hamed
Last Name: 
Salehi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

صالحی

فارسی
نام: 
سید میعاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Seyed Miaad
Last Name: 
Salehi
Gender: 
M

صالحی

فارسی
نام: 
میر حامد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
هوافضا
گرایش: 
آیرودینامیک
English
Name: 
Mir Hamed
Last Name: 
Salehi
Gender: 
M