ادئومتر دیافراگمی اسموتیک

Osmotic diaphragmatic oedometer
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

منقسم جهرمی

فارسی
نام: 
محسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
عمران
گرایش: 
مکانیک خاک و پی
English
Name: 
Mohsen
Last Name: 
Monghasem Jahromi
Gender: 
M

لاری

فارسی
نام: 
حمیدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
عمران
گرایش: 
مکانیک خاک و پی
English
Name: 
Hamidreza
Last Name: 
Lari
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
15
Year: 
2013
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronics
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

منقسم جهرمی

فارسی
نام: 
محسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
عمران
گرایش: 
مکانیک خاک و پی
English
Name: 
Mohsen
Last Name: 
Monghasem Jahromi
Gender: 
M

لاری

فارسی
نام: 
حمیدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
عمران
گرایش: 
مکانیک خاک و پی
English
Name: 
Hamidreza
Last Name: 
Lari
Gender: 
M