طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2236
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 کشف و معرفی واکنشهای چند جزیی جدید بر اساس شیمی ایزوسیانیدها و دی آمینها با استفاده از ترکیب دو روش "تلفیقی" و " طراحی منطقی" رهیافت جدید برای سنتز مشتقات دیازپین ها و کینوکسالین‌ها جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 23-34.pdf
162 دتکتور گازهای شیمیایی جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی تحقیق دوم PDF icon 4- دتکتور گازهای شیمیایی.pdf
163 نمونه سازی، تولید انبوه و احداث کارخانه عایق حرارتی یک نوع راکت نظامی جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی ابتکار دوم Image icon 8- طباطبایی قمی.jpg
164 تهیه و مطالعه پلیمرهای حامل عاملهای فعال اکسید کننده و احیاء کننده و کاربرد آنها در سنتز مواد آلی جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی بنیادی دوم PDF icon 11-23.pdf
165 طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی استخراج اسانس های گیاهی با دی اکسید کربن فوق بحرانی جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی تحقیقات کاربردی دوم PDF icon 11-29.pdf
166 سجیل : تبدیل موشک زمین به هوای هاک به موشک هوا به هوا، جهت تامین سلاح سازمانی هواپیمای 14-F جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه تحقیقات کاربردی دوم Image icon 8- موشک سجیل.jpg
167 پروژه عصر 67 جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه تحقیقات کاربردی دوم Image icon 9- عصر 67.jpg
168 مدد 5 جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه ابتکار دوم Image icon 8- عبداللهی - مصطفی.jpg
169 طرح البرز : کاربرد فن‌آوری در سیستم کنترل اسلحه هواپیماهای شکاری بمب افکن جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه ابتکار سوم PDF icon 11-49.pdf
170 ساخت و تولید موشک هدایت شونده ضد زره سنگین جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه ابتکار اول PDF icon 10-16.pdf
171 روش طراحی و ساخت فیلترهای کریستالی هوایی جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه  نوآوری سوم PDF icon 22-74.pdf
172 نوعی گلوله ضد زره جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه  تحقیقات کاربردی سوم مشترک PDF icon 12-36.pdf
173 اعتباریابی، روا سازی و هنجاریابی آزمون هوش سه گانه استربندگ جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش آموزی ایران  علوم اجتماعی - سوم PDF icon 9-j- 86.pdf
174 لغتنامه دهخدا جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران  علوم انسانی تحقیقات کاربردی اول PDF icon 9- جعفر شهیدی.pdf
175 ریشه یابی ادبیات عصر جدید جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران  علوم انسانی تحقیق سوم PDF icon 5- قبادی - حسینعلی.pdf
176 کشف و تعریف یک گونه جدید به نام ترانسفرین ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران  علوم زیستی تحقیق دوم PDF icon 4-فرهود -ژنتیک.pdf
177 حسابی 1 جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران  علوم پایه دانش‌آموزی سوم
178 معادله حالت تحلیلی برای فلزات قلیایی مذاب جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران  علوم پایه تحقیقات بنیادی سوم Image icon 9- علی بوشهری.jpg
179 مجموعه مقالات عملکردهای تجزیه پذیر و طیفی و مثلثی شونده جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران  علوم پایه تحقیق دوم PDF icon 4- رجبعلی پور.pdf
180 پژوهش در شیمی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  علوم پایه تحقیق اول PDF icon 1- شفیعی - عباس.pdf

Pages