طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمیsort descending ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی استخراج اسانس های گیاهی با دی اکسید کربن فوق بحرانی جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی تحقیقات کاربردی دوم PDF icon 11-29.pdf
162 تهیه پلیمر سازگار با سیستم حیاتی بدن بوسیله اشعه لیزر جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی تحقیقات بنیادی سوم Image icon 8- میرزاده - حمید.jpg
163 از تحقیق تا تولید ایزوسورباید دی نیترات جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی تحقیق سوم Image icon 6- نجف تومرائی.jpg
164 مجموعه چند طرح از شرکت فرآیندهای گیاهی : پایلوت نشاسته سیب زمینی و برنج، نشاسته قلیایی، نشاسته اکسید شده جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی ابتکار سوم PDF icon 3- پیروز میزبان.pdf
165 روش جدید برای اندازه گیری فعالیت آنزیم کراتین فسفوکنیاز جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی اختراع اول PDF icon 3-امین لاری.pdf
166 مدد 5 جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه ابتکار دوم Image icon 8- عبداللهی - مصطفی.jpg
167 طرح البرز : کاربرد فن‌آوری در سیستم کنترل اسلحه هواپیماهای شکاری بمب افکن جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه ابتکار سوم PDF icon 11-49.pdf
168 ساخت و تولید موشک هدایت شونده ضد زره سنگین جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه ابتکار اول PDF icon 10-16.pdf
169 سجیل : تبدیل موشک زمین به هوای هاک به موشک هوا به هوا، جهت تامین سلاح سازمانی هواپیمای 14-F جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه تحقیقات کاربردی دوم Image icon 8- موشک سجیل.jpg
170 پروژه عصر 67 جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه تحقیقات کاربردی دوم Image icon 9- عصر 67.jpg
171 نوعی گلوله ضد زره جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه  تحقیقات کاربردی سوم مشترک PDF icon 12-36.pdf
172 روش طراحی و ساخت فیلترهای کریستالی هوایی جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه  نوآوری سوم PDF icon 22-74.pdf
173 اعتباریابی، روا سازی و هنجاریابی آزمون هوش سه گانه استربندگ جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش آموزی ایران  علوم اجتماعی - سوم PDF icon 9-j- 86.pdf
174 ریشه یابی ادبیات عصر جدید جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران  علوم انسانی تحقیق سوم PDF icon 5- قبادی - حسینعلی.pdf
175 لغتنامه دهخدا جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران  علوم انسانی تحقیقات کاربردی اول PDF icon 9- جعفر شهیدی.pdf
176 کشف و تعریف یک گونه جدید به نام ترانسفرین ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران  علوم زیستی تحقیق دوم PDF icon 4-فرهود -ژنتیک.pdf
177 حسابی 1 جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران  علوم پایه دانش‌آموزی سوم
178 مجموعه مقالات عملکردهای تجزیه پذیر و طیفی و مثلثی شونده جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران  علوم پایه تحقیق دوم PDF icon 4- رجبعلی پور.pdf
179 پژوهش در شیمی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  علوم پایه تحقیق اول PDF icon 1- شفیعی - عباس.pdf
180 مطالعه واکنشهای باز شدن حلقه های سه تائی اپوکسیدها و اپی سولفیدها با نوکلئوفیلهای مختلف جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران  علوم پایه تحقیق سوم PDF icon 4- ایرانپور - ناصر.pdf

Pages