طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دورهsort descending سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 بررسی تاثیر مصرف متعادل کودها و محلول پاشی در بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران علوم کشاورزی دانشجویی - کارشناسی ارشد سوم Image icon 3-j-29.jpg
162 سیستم رمز انتقال متن سلمان و مجموعه چند طرح جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  تحقیق دوم PDF icon 3- انتقال متن سلمان.pdf
163 تبدیل موتور گازوئیلی اتوبوس به گازسوز جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار سوم PDF icon 3-سواد کوهی.pdf
164 تخته پاک کن مکنده - گره زن جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-49-a.jpg
165 بررسی تاثیر رطوبت خاک و کود دامی بر تراکم پذیری خاک جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران کشاورزی دانشجویی - کارشناسی ارشد سوم Image icon 3-j-30.jpg
166 طرح متین جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  صنایع دفاعی تحقیق دوم PDF icon 3- طرح متین.pdf
167 فارسی نمودن پایانه کامپیوتری آی. بی.ام جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  ابتکار سوم PDF icon 3-فارسی نمودن.pdf
168 شیر آب مخلوط اتوماتیک جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-49-b.jpg
169 نرم افزار چهره نگاری پندار جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران فنی مهندسی دانشجویی - کارشناسی دوم Image icon 3-j-31.jpg
170 تحقیق و توسعه ساختمانهای پوسته در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران مکانیک  تحقیق دوم PDF icon 3-مهدی فرشاد.pdf
171 ماشین تمام اتوماتیک سنگ محور زن جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 3-زرستونیا.pdf
172 پمپ هیدرولیک جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی ایران - - - Image icon 3-j-50-a.jpg
173 طراحی تمبر جمهوری اسلامی ایران جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران هنر کاردانی فاقد رتبه Image icon 3-j-32.jpg
174 تعیین ساختمان مولکولی مواد طبیعی موجود در گیاهان بومی ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران علوم پایه  تحقیق دوم PDF icon 3-روستائیان.pdf
175 مجموعه چند طرح از شرکت فرآیندهای گیاهی : پایلوت نشاسته سیب زمینی و برنج، نشاسته قلیایی، نشاسته اکسید شده جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی ابتکار سوم PDF icon 3- پیروز میزبان.pdf
176 آشنایی با نظریه گره‌ها جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-50-b.jpg
177 اثر کازیمیر در زمینه دیواره حوزه ایستا جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران علوم پایه دانشجویی - دکتری اول Image icon 3-j-17.jpg
178 اندازه گیری غلظت سرب در نان تولیدی شهر شیراز جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران - کاردانی - Image icon 3-j-32-b.jpg
179 سنتز ساختمانهای جدید ارگانوسیلیکون جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران علوم پایه تحقیق دوم PDF icon 3-ارگانو سیلیکون.pdf
180 روش جدید برای اندازه گیری فعالیت آنزیم کراتین فسفوکنیاز جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی اختراع اول PDF icon 3-امین لاری.pdf

Pages