برگزیدگان

نمایش 1 تا 20 از 2865
ردیف کد برگزیده نامsort descending نام خانوادگی جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح
1 2840 سازمان صنایع هوافضا حقوقی 1113 طراحی و ساخت موشک سجیل جشنواره بین المللی خوارزمی 25
2 2576 سازمان صنایع دفاع حقوقی 858 طراحی و ساخت خودروی زرهی مین کوب جشنواره بین المللی خوارزمی 14
3 2320 پژوهشگاه علوم تکنولوژی دفاعی حقوقی 617 طرح 105 جشنواره بین المللی خوارزمی 8
4 2869 سازمان صنایع هوافضا حقوقی 1140 نسل چهارم سامانه‌های بالستیک کوتاه برد جشنواره بین المللی خوارزمی 26
5 2842 سازمان صنایع هوا فضا حقوقی 1115 کسب دانش فنی طراحی ، ساخت و تست خوشه سازی موتورهای سوخت مایع جشنواره بین المللی خوارزمی 25
6 2247 مرکز تحقیقات هواپیماهای بدون سرنشین حقوقی 550 ساخت هواپیمای بدون سرنشین مهاجر 2 جشنواره بین المللی خوارزمی 4
7 2843 شرکت مهندسی افق توسعه صابرین حقوقی 1116 سامانه تاکتیکی آشکار سازی، شناسایی ، تفکیک و جهت یابی اهداف راداری در باند 2-18 گیگا هرتز جشنواره بین المللی خوارزمی 25
8 2748 صنایع اپتیک اصفهان حقوقی 1024 سامانه‌های الکترواپتیکی شناسایی و ردیابی زمینی- دریایی جشنواره بین المللی خوارزمی 21
9 2249 ماشین سازی تبریز حقوقی 552 ماشین سنگ زنی گرد جشنواره بین المللی خوارزمی 4
10 2548 مجتمع صنعتی شهید کرمی حقوقی 833 طراحی و ساخت هویتزر خود کششی جشنواره بین المللی خوارزمی 13
11 2521 نیروی هوایی سپاه پاسداران حقوقی 806 طراحی و ساخت بالگردان گشتی شناسایی جشنواره بین المللی خوارزمی 13
12 2749 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی حقوقی 1025 طرحی فرآیند تولید و پیاده سازی خط الیاف کربن با T300 جشنواره بین المللی خوارزمی 21
13 2665 پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر حقوقی 946 مختل کننده سیستم های طیف گسترده جهش فرکانسی جشنواره بین المللی خوارزمی 18
14 2549 گروه صنایع تسلیحاتی حقوقی 834 فن آوری افزایش استحکام لوله های جدار ضخیم جشنواره بین المللی خوارزمی 13
15 2847 دانشگاه صنعتی مالک اشتر حقوقی 1120 سامانه هشدار و فریب لیزری جشنواره بین المللی خوارزمی 25
16 2464 سازمان صنایع دفاع حقوقی 751 دستیابی به فن آوری و ساخت سه نوع مهمات پیشرفته جشنواره بین المللی خوارزمی 11
17 2789 شرکت صنایع الکترونیک ایران حقوقی 1064 روش طراحی و ساخت فیلترهای کریستالی هوایی جشنواره بین المللی خوارزمی 22
18 2876 سازمان صنایع هوا فضا حقوقی 1147 طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی واحد تولید صنعتی سوخت UDMH جشنواره بین المللی خوارزمی 26
19 2552 سازمان صنایع هوافضا حقوقی 837 ساخت موشک پدافند شهاب ثاقب جشنواره بین المللی خوارزمی 14
20 3051 فیاض‌الدین مرد 1319 ساختار پروتون جشنواره بین المللی خوارزمی 16

Pages