طرح ها

نمایش 2181 تا 2191 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشورsort descending زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
2181 بررسی تنوع ماهی‌های رودخانه‌های ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 21 1386 طرح های خارجی کانادا کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 21-f-37.pdf
2182 مکانیزمهای اختلال چربی در مقاومت انسولین جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 ایرانیان مقیم خارج کانادا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ دوم
2183 شبیه سازی مغز برای شرایط عصبی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی کانادا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- لوزانو.pdf
2184 هورمون رشد کپور بازترکیب به عنوان مکمل غذایی برای ماهیهای پرورشی جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 ایرانیان مقیم خارج کانادا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ برگزيده PDF icon 18-97.pdf
2185 مواد ترکیبی برای جذب دی اکسید کربن : طراحی، عملکرد و ثبات جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی کانادا فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 30- سیاری عبدالحمید.pdf
2186 اختراع اولین قلب مصنوعی جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 ایرانیان مقیم خارج کانادا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 23-e-49.pdf
2187 توسعه مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی بر پایه تبدیلات فوریر و ارائه روشی نوین در الکتروشیمی براساس اندازه‌گیری FT - EIS جشنواره بین المللی خوارزمی 21 1386 طرح های خارجی کره جنوبی فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 21-f-41.pdf
2188 تعامل متقابل لیزر و ماده جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های خارجی گرجستان علوم پایه برگزیده سوم Image icon 14-46.jpg
2189 جبر همولوژیک غیر آبلی (نابجایی) و کاربردهای آن جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های خارجی گرجستان علوم پایه برگزیده اول مشترک Image icon 12-43.jpg
2190 مکانیزمهای توقف تحریک پوستی جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های خارجی گرجستان علوم پزشکی برگزیده دوم Image icon 12-46.jpg
2191 زیست شناسی و طب فشارهای روحی و اختلالات مربوط جشنواره بین المللی خوارزمی 32 1397 طرح‌های خارجی یونان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی طرح‌های توسعه‌ای - PDF icon 32- 22.pdf پزشکی بالینی

Pages