طراحی و ساخت سیستم کنترل دور الکتروموتورهای توان بالا

Design and implementation of variable speed drive for medium-voltage and high power electrical motors
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
33
سال: 
1398
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
توسعه ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فرزی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
25
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
mohammad
Last Name: 
farzi
Gender: 
M
همکاران: 
مهندس محمد فرزی روزبه اسد حمیدرضا پیرو دین نبی رضا عاقل میررضایی علی کشاورزیان محمد آراسته منصور عارفیان حمیدرضا صادق محمدی حمیدرضا طیبی
English
Award: 
International-KIA
Session: 
33
Year: 
2020
Country: 
iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research & Development
Rank: 
third
Eng part: