فیلم داستانی « سبک مثل پرواز »

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
19
سال: 
1396
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نقیبی

فارسی
نام: 
شایان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

کشاورز مولایی

فارسی
نام: 
امیرحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران