طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2236
ردیف عنوان جشنواره دوره سالsort descending بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 سیستم پارتی لاین جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق دوم PDF icon 1- جارالهی - علی.pdf
2 صفحه تراش رومیزی با کورس 18 سانتیمتر جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  مکانیک ابتکار سوم PDF icon 1- مرتضی زرکوب.pdf
3 استفاده از زنبورهای تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی تحقیق سوم PDF icon 1- شجاعی - محمود.pdf
4 صندلی چرخ دار برقی تمام اتوماتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم PDF icon 1- میربلوکی.pdf
5 مبارزه بیولوژیک با حلزونهای آبزی ناقل بیماری انسان و دام جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم زیستی  تحقیق سوم PDF icon 1- تیرگری - سیاوش.pdf
6 بیل مکانیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 1- وثوقی زاده.pdf
7 دستگاه رمز کننده تلفن و بی سیم جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر تحقیق سوم PDF icon 1- مرکز تحقیقات دانشگاه شریف.pdf
8 انواع سمپاش و وسائل دفع آفات جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار سوم PDF icon 1- معیری - حسین.pdf
9 ساخت داروهای ضد ویروسی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی اختراع اول PDF icon 1- حکیم الهی.pdf
10 جستجوی پیروژنها در فرآورده های تزریقی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی  تحقیق سوم PDF icon 1- رفیعی تهرانی.pdf
11 سنتز دی آلکیل دی تیو فسفات روی (ZDDP) جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی اختراع اول PDF icon 1- وزارت نفت.pdf
12 بررسی کیفیت اشباع پذیری چوبهای ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی تحقیق سوم PDF icon 1- حسین زاده - عبدالرحمن.pdf
13 دستگاه جدا کننده دانه ازکاه جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی اختراع دوم PDF icon 1- زرین چنگ.pdf
14 پرس کاربری کفش جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار اول PDF icon 1- بچه لو.pdf
15 ماده جلب کننده حشرات نر پروانه کرم خراط جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی اختراع دوم PDF icon 1- مرتضی اسماعیلی.pdf
16 مرکز تلفن 1000 شماره ای جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق اول PDF icon 1- رزاقی - حسن.pdf
17 ساخت کشتی ولنچ جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار اول PDF icon 1- انگالی بوشهری.pdf
18 استفاده از ماگنت در دستگاههای متحرک ارتودنسی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مهندسی پزشکی اختراع سوم PDF icon 1- شوکت بخش.pdf
19 بررسی و تهیه ارقام تریپلوئید هیبرید چغندرقند جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم زیستی  تحقیق اول PDF icon 1- علیمرادی - ایرج.pdf
20 طراحی وساخت خرمنکوب جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار اول PDF icon 1- جواد رئوفی.pdf

Pages