طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سالsort descending بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 سیستم تجزیه و تحلیل سیگنال الکتروکار دیوگرام جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  مهندسی پزشکی تحقیق دوم PDF icon 1- زرتشتی کرمانی.pdf
2 دستگاه انتقال غلات و دانه های روغنی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار دوم PDF icon 1- ایزدپناهی.pdf
3 کاربرد سوختهای گازی در وسایل نقلیه جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  مکانیک تحقیق دوم PDF icon 1- ابتکار - تقی.pdf
4 توزیع کننده کامپیوتری خط تلفن جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر ابتکار دوم PDF icon 1- شفیق نوبری.pdf
5 لباس محافظ شیمیایی و میکروبی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی  تحقیق دوم PDF icon 1- اسدالهی - علی.pdf
6 تهیه پودر ملاس از مایع ملاس نیشکر جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار دوم PDF icon 1- محمد حاتم گویا.pdf
7 بررسی روشهای تولید بذر سالم سیب زمینی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  کشاورزی تحقیق دوم PDF icon 1- دانش - داریوش.pdf
8 دستگاه اندازه گیری سطح چرم جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار سوم PDF icon 1- یاوری.pdf
9 سیستم پارتی لاین جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  تحقیق دوم PDF icon 1- جارالهی - علی.pdf
10 صفحه تراش رومیزی با کورس 18 سانتیمتر جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  مکانیک ابتکار سوم PDF icon 1- مرتضی زرکوب.pdf
11 استفاده از زنبورهای تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی تحقیق سوم PDF icon 1- شجاعی - محمود.pdf
12 صندلی چرخ دار برقی تمام اتوماتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم PDF icon 1- میربلوکی.pdf
13 مبارزه بیولوژیک با حلزونهای آبزی ناقل بیماری انسان و دام جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم زیستی  تحقیق سوم PDF icon 1- تیرگری - سیاوش.pdf
14 بیل مکانیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 1- وثوقی زاده.pdf
15 دستگاه رمز کننده تلفن و بی سیم جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر تحقیق سوم PDF icon 1- مرکز تحقیقات دانشگاه شریف.pdf
16 انواع سمپاش و وسائل دفع آفات جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار سوم PDF icon 1- معیری - حسین.pdf
17 جستجوی پیروژنها در فرآورده های تزریقی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی  تحقیق سوم PDF icon 1- رفیعی تهرانی.pdf
18 ساخت داروهای ضد ویروسی جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران علوم پزشکی اختراع اول PDF icon 1- حکیم الهی.pdf
19 بررسی کیفیت اشباع پذیری چوبهای ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی تحقیق سوم PDF icon 1- حسین زاده - عبدالرحمن.pdf
20 سنتز دی آلکیل دی تیو فسفات روی (ZDDP) جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی اختراع اول PDF icon 1- وزارت نفت.pdf

Pages