طرح ها

نمایش 141 تا 160 از 2225
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامهsort descending کلمات کلیدی
141 مواد ترکیبی برای جذب دی اکسید کربن : طراحی، عملکرد و ثبات جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی کانادا فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 30- سیاری عبدالحمید.pdf
142 سنتز مواد موثره دارویی ضد سرطان جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران فناوری‌های شیمیایی نوآوری دوم PDF icon 30- کریمیان.pdf
143 کالبد شکافی پاتوژنز مولکولی چاقی و توزیع چربی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی سوئد زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 30- لیندگرن.pdf
144 طراحی پل طبیعت جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران معماری و شهرسازی نوآوری دوم PDF icon 30- عراقیان.pdf
145 تولید خوراک دام از سرشاخه نیشکر فراوری شده جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 30- رضایی.pdf
146 گلخانه ایرانی فراز جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی نوآوری دوم PDF icon 30- سیدی.pdf
147 تجاری سازی سامانه سرعت سنج خودرویی بر اساس پردازش تصویر جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران تجاری سازی برگزیده موفق در تولید ملی اول PDF icon 30- توحیدی.pdf
148 تولید چشمه های براکی تراپی ید-125 مورد استفاده در درمان تومورهای مغزی و ملانومای چشمی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران علوم پایه طرح‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 30- شیبانی.pdf
149 بهینه سازی سراسری لیپ شیتز و محاسبات بی نهایت جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی ایتالیا علوم پایه پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 30- سرگیف.pdf
150 مرگ سلول‌ها در پاتوبیولوژی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی اسپانیا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- کرومر.pdf
151 شبیه سازی مغز برای شرایط عصبی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی کانادا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- لوزانو.pdf
152 طیـف سـنجی رامان به عنـوان یک ابـزار همـه کاره برای مطالعـه خواص گرافن و مواد مرتبط جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی انگلستان فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 30- فراری.pdf
153 طراحی و بومی سازی آزماینده و شبیه ساز سامانه پدافندی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 30- قاضی مغربی.pdf
154 تولید نهاده زیستی میکوریزی مناسب برای استفاده در بخش تولیدات گیاهی کشور جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی طرح‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 30- رجالی.pdf
155 توسعه دانش ساخت حسگرها، ایمونو حسگرها و آپتا حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 29- مظلوم اردکانی.pdf
156 مطالعه منابع زیستی میکروارگانیسم‌های هالوفیل ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 29- آموزگار - محمدعلی.pdf
157 ساخت سازه‌های ساختمانی به کمک ربات روی کره زمین و سایر کرات جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 ایرانیان مقیم خارج آمریکا مکانیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 29- خوشنویس - بهرخ.pdf
158 نانو و میکرو هیدروژل های ساخته شده برای مهندسی بازسازی کننده جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 ایرانیان مقیم خارج آمریکا فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 29- خادم حسینی.pdf
159 تبدیل ضایعات کشاورزی و مواد زاید به سوخت‌های زیستی و مواد با ارزش افزوده جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 ایرانیان مقیم خارج سوئد کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 29- طاهر زاده.pdf
160 تولید واکسن زنده دوگانه نیوکاسل (La Sota) و برونشیت عفونی (H-120) جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های داخلی ایران زیست فناوری ، محیط زیست و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 29- مسعودی - شهین.pdf

Pages