گالکتین ها در سلامت و بیماری

Galectins in health and disease
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
28
سال: 
1393
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
تایوان
زمینه علمی: 
علوم پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

لیو

فارسی
نام: 
فو تانگ
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Fu-Tong
Last Name: 
Liu
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
28
Year: 
2015
Section: 
Foreign
Country: 
Taiwan
Field: 
Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

لیو

فارسی
نام: 
فو تانگ
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Fu-Tong
Last Name: 
Liu
Gender: 
M