حدود نهایی کوچک سازی

The ultimate limits of miniaturization
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
29
سال: 
1394
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
آمريکا
زمینه علمی: 
فناوری نانو
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

وایس

فارسی
نام: 
پاول
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Paul
Last Name: 
Weiss
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
29
Year: 
2016
Section: 
Foreign
Country: 
USA
Field: 
Nano Technology
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

وایس

فارسی
نام: 
پاول
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Paul
Last Name: 
Weiss
Gender: 
M