طرح ها

نمایش 121 تا 140 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
121 مبارزه میکروبی با آفت پسیل پسته بوسیله قارچ جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-56-b.jpg
122 نقشه خوان قالی کامپیوتری جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-45-A.jpg
123 ردیاب جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-34.jpg
124 معماری پیوستار و اعداد سهیلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-63.jpg
125 بارسنج الکترو استاتیکی ( طرحی برای اندازه گیری بار) جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-57-a.jpg
126 جداسازی و شناسایی مواد موجود در گیاهان جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-45-B.jpg
127 نظریه دلتا جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-35.jpg
128 اثر مایه پنیر بر ترمیم زخم جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-64.jpg
129 بررسی اثر ضد میکروبی سه گون زرشک ایران بر باکتریها جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-57-b.jpg
130 مرگ پایان کبوتر نیست جشنواره جوان خوارزمی 2 1379 دانش آموزی ایران - - - Image icon 2-j-46-A.jpg
131 مردم شناسی تایباد جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-36.jpg
132 دربان خودرو جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-65.jpg
133 طراحی و ساخت سازه ها و بدنه چرخ بال جشنواره بین المللی خوارزمی 11 1376 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه  ابتکار اول مشترك PDF icon 11-18.pdf
134 سخت کاری افقی لوله‌های بلند تحت فشار جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران مکانیک  تحقیقات کاربردی اول مشترک PDF icon 12-13.pdf
135 موتور دو زمانه دوبل جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران کشاورزی کاردانی سوم Image icon 3-j-33-a.jpg
136 کاربردهای جدید تنگستن هگزاکلراید ، مولیبدنم پنتاکلراید ، زیرکونیم تتراکلراید و لیتیم برماید در سنتز ترکیبات آلی جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش پژوهان ایران علوم پایه دانشجویی - دکتری - Image icon 1-j-12.jpg
137 تکنولوژی پس از برداشت انبه کارآباو جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های خارجی فیلیپین کشاورزی و منابع طبیعی مهمان افتخاری _ PDF icon 8- lizada.pdf
138 ساخت قطعه درپوش تسمه اتومبیل با استفاده از ترکیب پلی پروپیلین و پر کننده سبوس برنج جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های خارجی مالزی فناوری‌های شیمیایی مهمان افتخاری _ PDF icon 9- Mohd omer abkadir.pdf
139 کنترل بیماری واگیردار اسب در هند جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های خارجی هند کشاورزی و منابع طبیعی مهمان افتخاری _ PDF icon 9- prem kumar uppal.pdf
140 بررسی خواص ترمودینامیکی و الکتریکی چالکو جنیدهای نیمه هادی جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های خارجی هند علوم پایه مهمان افتخاری _ PDF icon 9- shamsuddin.pdf

Pages