طرح ها

نمایش 2181 تا 2191 از 2191
ردیف عنوانsort descending جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
2181 گیاه مصنوعی جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران زیست جانوری پزشکی - دوم Image icon 6-j-83-a.jpg
2182 گیاه کن نیمه خودکار جشنواره جوان خوارزمی 14 1391 دانش آموزی ایران مکانیک - دوم PDF icon 14-j- 67.pdf
2183 گیربکس با سامانه انتقال پیوسته جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش آموزی ایران مکانیک - دوم PDF icon 10-j- 75.pdf
2184 گیرنده دو کاناله فوق سریع با ابعاد کوچک در باند فرکانسی 2-18 گیگا هرتز جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر  طرح‌های توسعه‌ای اول PDF icon 20-J- 16.pdf
2185 یادواره شهدا جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش آموزی ایران هنر و معماری - سوم PDF icon 15-j- 100.pdf
2186 یازده داستان کوتاه جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم Image icon 16-j-78.jpg
2187 یخچال جذبی C-R-32-04 جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-43.jpg
2188 یک اثرهنری (طراحی شده برای فضاهای شهری، میادین، پارکها و ...) جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران هنر و معماری ابتکار دوم PDF icon 10-j- 46.pdf
2189 یک روز با کودک جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش پژوهان ایران هنر و معماری پژوهش‌های کاربردی دوم Image icon 8-j-26.jpg
2190 یک روش سیستماتیک به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح مالی در مسائل تصمیم گیری آتی با حداکثر سود مورد انتظار با استفاده از منطق فازی جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران صنایع و مدیریت فناوری  پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 10-j- 34.pdf
2191 یک قضیه مقدار میانگین در فضاهای آسپلوند جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 10-j- 19.pdf

Pages