نگاره برداری کوانتومی

Quantum Imaging
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1383
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
ایتالیا
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
_
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

لوجیانو

فارسی
نام: 
لویجی
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Luigi
Last Name: 
Lugiato
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
18
Year: 
2005
Section: 
Foreign
Country: 
Italy
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Distinguished Researcher
Rank: 
_
Eng part: 
Researcher(s): 

لوجیانو

فارسی
نام: 
لویجی
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Luigi
Last Name: 
Lugiato
Gender: 
M