طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2236
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشورsort descending زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
1 بررسی زاویه تماس قطره آب در سطوح آب دوست و غیرآب دوست جشنواره جوان خوارزمی 17 1394 دانش آموزی ایران فناوری نانو - دوم PDF icon 17-j- 37.pdf
2 شیمی بتا آمینو اسیدهای حلقوی جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های خارجی مجارستان فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 22-e-45.pdf
3 آشنایی با نظریه گره‌ها جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-50-b.jpg
4 پس از شش ماه .... فروردین جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-51-b.jpg
5 عشق کاغذی جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-52-a.jpg
6 بررسی عصاره‌های گیاهی بر علیه آفات زنجره خرما جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-53-a.jpg
7 کاهش رشد و تولید افلاتوکسین به وسیله عصاره هوفاریقون جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-53-b.jpg
8 مدیریت خط تلفن جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش آموزی - - - - Image icon 3-j-48-a.jpg
9 شناسایی و جلوگیری از سرطان کبد در سیاهان آفریقا جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی آفریقای جنوبی علوم پزشکی برگزیده اول
10 فیزیک پلاسما و علوم غیر خطی جشنواره بین المللی خوارزمی 22 1387 طرح های خارجی آلمان علوم پایه پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 22-e-41.pdf
11 اثبات آنتی آروماتیسیته با اثر آنیزوتروپی در طیف 1H NMR جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 طرح های خارجی آلمان فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 27- 65.pdf
12 نقش لیسه ها و سینو باکتری ها در پوسته های خاک زیستی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی آلمان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی طرح‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 31- بورخارد بودل.pdf
13 آمینو آلکیلاسیون آلدئیدها در یک واکنش سه جزئی به کمک محلول لیتیم پرکلرات جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 ایرانیان مقیم خارج آلمان فناوری‌های شیمیایی _ اول PDF icon 12- ایپکچی و سعیدی.pdf
14 توسعه مواد و پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی دمای بالا در صنایع پیشرفته جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های خارجی آلمان مواد،متالورژی و انرژی‌های نو پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 28- 60.pdf
15 بهبود و کشف روشها و مفاهیم نوین در سنتز شیمی آلی و واکنشهای کاتالیتیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های خارجی آلمان فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 29- برنارد بریت.pdf
16 روشهای نوین طیف سنجی جذب پرتوهای ایکس با دقت بالا و وابستگی زمانی با استفاده از تابش سینکروترون جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های خارجی آلمان علوم پایه پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 24-e- 67.pdf
17 از درمان کودکان تا پیشگامان پزشکی شخصی- اتحاد بین المللی برای کودکان مبتلا به بیماری های نادر سیستم ایمنی بدن جشنواره بین المللی خوارزمی 29 1394 طرح های خارجی آلمان علوم پزشکی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 29- کریستوف کلاین.pdf
18 پیشبرد مرزهای دانش در جراحی مغز و اعصاب در جهان و تلاش در ارتقای این دانش در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 ایرانیان مقیم خارج آلمان علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 27- 40.pdf
19 مهندسی الگوریتم جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی آلمان برق و کامپیوتر پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 26- 76.pdf
20 تحلیل و طراحی معماری‌های کارا با توان مصرفی پایین مبتنی بر شبکه تراشه جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 ایرانیان مقیم خارج آمريکا برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 27- 61.pdf

Pages