نقش لیسه ها و سینو باکتری ها در پوسته های خاک زیستی

Role of lichens and cyanobacteria in biological soil crusts
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
31
سال: 
1396
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
آلمان
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بودل

فارسی
نام: 
بورخارد
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Burkhard
Last Name: 
Budel
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
31
Year: 
2018
Section: 
Foreign
Country: 
Germany
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

بودل

فارسی
نام: 
بورخارد
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Burkhard
Last Name: 
Budel
Gender: 
M