طرح ها

نمایش 141 تا 160 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دورهsort ascending سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
141 تدوین و اجرای نظام تحقق محصولات هوافضایی با رویکرد مهندسی سیستم جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های‌توسعه‌ای سوم PDF icon 26- 67.pdf
142 کسب دانش فنی ارسال و بازگشت کپسول زیستی حامل میمون به فضا جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول
143 مهندسی الگوریتم جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی آلمان برق و کامپیوتر پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 26- 76.pdf
144 طرح کارت هوشمند ملی ایرانیان جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران فناوری اطلاعات پژوهش‌های‌توسعه‌ای سوم PDF icon 26- 65.pdf
145 طراحی و ساخت پهپاد جت بمب‌افکن کرار جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 26- 46.pdf
146 نقش‌های فیزیولوژی گیاهی و زیست شناسی مولکولی جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی پاکستان کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 26- 77.pdf
147 چاپگر سه بعدی جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های‌توسعه‌ای سوم PDF icon 26- 66.pdf
148 طراحی و ساخت اولین اتوبوس هیبرید الکتریکی جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران مکانیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 26- 49.pdf
149 افزایش پاسخ ایمنی در انسان جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی انگلستان علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 26- 78.pdf
150 طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون آزمون اینترلاک و پرتاب حامل ماهواره جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه ابتکار سوم PDF icon 26- 68.pdf
151 طراحی و بومی سازی توپک هوشمند MFL جهت بازرسی خطوط لوله نفت و گاز جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران مکاترونیک پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 26- 47.pdf
152 ساخت مواد سوپرا مولکولی برای ذخیره اطلاعات جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی هند فناوری‌های شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 26- 79.pdf
153 ربات پرتابگر تمام اتوماتیک شاتل‌های بدمینتون جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر ابتکار سوم PDF icon 26- 71.pdf
154 پیاده سازی زنجیره ارسال رادیو دیجیتال DRM بر روی فرستنده‌های پرقدرت آنالوگ ساخت داخل جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 26- 48.pdf
155 روش‌های ساده برای اصلاح دارویی پاتولوژی کبد و بیماری‌های خارج کبدی مرتبط جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی بلاروس زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 26- 80.pdf
156 عملیات علاج بخشی تجهیزات هیدرومکانیک سد گلپایگان جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران مکانیک ابتکار سوم PDF icon 26- 69.pdf
157 نسل چهارم سامانه‌های بالستیک کوتاه برد جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی دوم مشترک PDF icon 26- 50.pdf سلاحهای تاکتیکی
158 سیستم‌های جدید تولید صنعت همزمان برق و گرما با سیستم محرکه توربین گاز در نیروگاه و صنعت جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی اردن مکانیک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 26- 81.pdf
159 طراحی و ساخت سامانه خمپاره 120 م.م برد توسعه یافته شدید الانفجار جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه ابتکار سوم PDF icon 26- 70.pdf
160 طراحی و ساخت مغناطومتر گرادیان میدان متناوب 2 تسلا با قابلیت آنالیز FORC جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 25-51.pdf

Pages