طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2191
ردیف عنوانsort descending جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 افزایش فعالیت کاتالیست‌های زیگلر ناتا توسط پروموتورهای ارگانوهالیدی جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 13-j- 28.pdf
162 افزایش محصول بنزین تولیدی پالایشگاه جشنواره بین المللی خوارزمی 19 1384 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 19-29.pdf
163 افزایش پاسخ ایمنی در انسان جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی انگلستان علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 26- 78.pdf
164 افزونه تسهیل در شخم‌زنی با تیلر جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - سوم Image icon 12-j-75.jpg
165 افق اعلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-62.jpg
166 الاستومتر جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - سوم Image icon 12-j-61.jpg
167 السابحات 3 (زیر دریایی نفر بر) جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  تحقیق اول Image icon 6- السابحات.jpg
168 الماس زن سینوسی جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران مکانیک  دانش‌آموزی سوم مشترک Image icon 8- دانش آموزی - جمیلزاده.jpg
169 الکتروریس صنعتی جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران فناوری نانو پژوهش‌های‌توسعه‌ای سوم PDF icon 25-57.pdf
170 الگوریتم منحصر به فرد ایجاد مربع جادویی با تعداد خانه های زوج در زوج جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم Image icon 7-ja-21.jpg
171 الگوریتمهای گراف جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-51-a.jpg
172 انتقال آنی تصویر دیجیتال، فشردگی آنی اطلاعات تصویری پروژه زمزم و دلفین و پروژه 19 بهمن جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران  صنایع دفاعی ابتکار اول PDF icon 5- انتقال آنی تصویر.pdf
173 انتقال داده‌ها از طریق برق شهر جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 8-j-77.jpg
174 انتقال دهنده اطلاعات به صورت سریال جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی سوم Image icon 9- دانش آموزی - بامداد.jpg
175 انتقال نقشه روی فیبر مدار چاپی جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی دوم PDF icon 12-51.pdf
176 انتقال نور از مسیرهای کم حجم به فضاهای بسته جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - سوم Image icon 12-j-60.jpg
177 انتقال همزمان و زنده صوت و تصویر در اینترنت جشنواره جوان خوارزمی 9 1386 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 9-j- 35.pdf
178 انتقال گرمایشی الکترون با استفاده از گرادیان شیب‌دار جشنواره بین المللی خوارزمی 10 1375 طرح های خارجی پاکستان علوم پایه برگزیده اول مشترک PDF icon 10- G.Murtaza.pdf
179 انحراف سنج لگن، لوردزیمتر الکتریکی پرتابل،لوردزیمتر کامپیوتری جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران مهندسی پزشکی  اختراع سوم PDF icon 5- افتخار حسینی.pdf
180 اندازه گیری با استفاده از پدیده Speckle جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های خارجی هند علوم پایه برگزیده دوم PDF icon 13- سیروهی.pdf

Pages