طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2236
ردیف عنوانsort descending جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 افزایش بیوسنتز گلیکوزیدهای قلبی دیژیتوکسین در گل انگشتانه Digitalispurourea بر روی دهلیز ایزوله شده موش‌های صحرایی جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 10-j- 35.pdf
162 افزایش دهنده ظرفیت خطوط STM-1 جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران برق و کامپيوتر ابتکار سوم PDF icon 13-j- 45.pdf
163 افزایش سیستمهای امنیتی بانکهای ایران جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-54-b.jpg
164 افزایش طول عمر آسترنسوز پاتیلهای فولادسازی با استفاده از نسوزهای جدید MgO-C جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد پژوهش‌های توسعه‌ای دوم Image icon 18-63.jpg
165 افزایش فعالیت کاتالیست‌های زیگلر ناتا توسط پروموتورهای ارگانوهالیدی جشنواره جوان خوارزمی 13 1390 دانش پژوهان ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 13-j- 28.pdf
166 افزایش محصول بنزین تولیدی پالایشگاه جشنواره بین المللی خوارزمی 19 1384 طرح های داخلی ایران صنایع شیمیایی پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 19-29.pdf
167 افزایش پاسخ ایمنی در انسان جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های خارجی انگلستان علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 26- 78.pdf
168 افزونه تسهیل در شخم‌زنی با تیلر جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - سوم Image icon 12-j-75.jpg
169 افق اعلی جشنواره جوان خوارزمی 5 1382 دانش آموزی ایران - - - Image icon 5-j-62.jpg
170 الاستومتر جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - سوم Image icon 12-j-61.jpg
171 السابحات 3 (زیر دریایی نفر بر) جشنواره بین المللی خوارزمی 6 1371 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  تحقیق اول Image icon 6- السابحات.jpg
172 الماس زن سینوسی جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های داخلی ایران مکانیک  دانش‌آموزی سوم مشترک Image icon 8- دانش آموزی - جمیلزاده.jpg
173 الکتروریس صنعتی جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران فناوری نانو پژوهش‌های‌توسعه‌ای سوم PDF icon 25-57.pdf
174 الگوریتم منحصر به فرد ایجاد مربع جادویی با تعداد خانه های زوج در زوج جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی سوم Image icon 7-ja-21.jpg
175 الگوریتمهای گراف جشنواره جوان خوارزمی 4 1381 دانش آموزی ایران - - - Image icon 4-j-51-a.jpg
176 انتقال آنی تصویر دیجیتال، فشردگی آنی اطلاعات تصویری پروژه زمزم و دلفین و پروژه 19 بهمن جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران  صنایع دفاعی ابتکار اول PDF icon 5- انتقال آنی تصویر.pdf
177 انتقال داده‌ها از طریق برق شهر جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک پژوهش‌های کاربردی سوم Image icon 8-j-77.jpg
178 انتقال دهنده اطلاعات به صورت سریال جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی سوم Image icon 9- دانش آموزی - بامداد.jpg
179 انتقال نقشه روی فیبر مدار چاپی جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  دانش‌آموزی دوم PDF icon 12-51.pdf
180 انتقال نور از مسیرهای کم حجم به فضاهای بسته جشنواره جوان خوارزمی 12 1389 دانش آموزی ایران برق و الکترونیک - سوم Image icon 12-j-60.jpg

Pages