اصلاح گندم‌ نا‌ن‌ در ایران

Wheat breeding, for Iran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1382
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
هند
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
اول
برگزیده(ها): 

راجا‌رام‌

فارسی
نام: 
سانجایا
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Sanjaya
Last Name: 
Rajaram
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
17
Year: 
2004
Section: 
Foreign
Country: 
India
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Winner
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

راجا‌رام‌

فارسی
نام: 
سانجایا
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Sanjaya
Last Name: 
Rajaram
Gender: 
M