اسکنر سه بعدی و فرز سه محور (هوشمند )

3D scanner and three-axis milling
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1386
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

زیبادل

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
رشته تحصیلی: 
کامپیوتر
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Zibadel
Gender: 
M

کفش‌دوزی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
رشته تحصیلی: 
کامپیوتر
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Kafshdozi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
9
Year: 
2007
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

زیبادل

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
رشته تحصیلی: 
کامپیوتر
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Zibadel
Gender: 
M

کفش‌دوزی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
رشته تحصیلی: 
کامپیوتر
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Kafshdozi
Gender: 
M