طرح ها

نمایش 2321 تا 2329 از 2329
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
2321 کسب دانش فنی طراحی و تولید ژیروسکوپ فیبر نوری حلقه بسته جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم مشترک PDF icon 26- 61.pdf
2322 نوعی مهمات ضد زره جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه  تحقیقات کاربردی سوم مشترک PDF icon 12-35.pdf
2323 آشکار ساز عوامل شیمیایی مبتنی بر روش طیف سنجی تحرک یونی جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم مشترک PDF icon 15-34.pdf
  1. وزارت جهاد کشاورزی

    مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
2324 نوعی گلوله ضد زره جشنواره بین المللی خوارزمی 12 1377 طرح های داخلی ایران  طرح‌های ویژه  تحقیقات کاربردی سوم مشترک PDF icon 12-36.pdf
2325 کنترل آتش دریایی جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران مکانیک تحقیقات کاربردی سوم مشترک Image icon 13-38.jpg
2326 طراحی و ساخت خودروی زرهی مین کوب جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم مشترک PDF icon 14-35.pdf
2327 راکت انداز 16 لول کوتاه دریایی جشنواره بین المللی خوارزمی 13 1378 طرح های داخلی ایران مکانیک تحقیقات کاربردی سوم مشترک Image icon 13-39.jpg
2328 طراحی و ساخت خودروی زرهی چند منظوره جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر ابتکار سوم مشترک PDF icon 14-34.pdf
  1. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

    معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی
2329 طراحی تمبر جمهوری اسلامی ایران جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران هنر کاردانی فاقد رتبه Image icon 3-j-32.jpg

Pages